تولد یک رویا

این اسم شروع یک ماجراجویی تازه است برای من. رویایی که سالها براش زمان گذاشتم و به پاش صبوری کردم. رویایی که شکست یا موفقیتش برام حکم مرگ و زندگی رو داره. A-ELBERG تیر آخر ترکش منه برای رسیدن به تمام آرزوهام. تیری که اگر به لطف خدا به هدف بخوره یه تو دهنی محکم به همه ی اوناییه که طی تمام این سالها به تک تک رویاهای من خندیدند. ولی همیشه این گفته رو در ذهن دارم که "اگر دیدید 99 درصد افراد به استراتژیها و اهداف شما می خندند یا شما دقیقارو به سقوط هستید یا در آستانه ی کسب یک موفقیت بزرگ"

ایده ها و جمع بندی های زیادی از تحلیل کل فرآیند لانچ برندم توی بازار هدف خودش دارم که بی صبرانه منتظرم تا تولید این محصول استارت و تمام گزینه های نهاییش تیک بخوره. تردید ندارم خیلی زود سهم بازار قابل قبولی رو براش ایجاد می کنم . A-ELBERG قدم نورسیده ی منه که داره به دنیا میاد تا حال رویاهامو خوب کنه

/ 2 نظر / 51 بازدید