مرداد 97
2 پست
شهریور 89
1 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم یادت نره مهم نیس چقدر بالایی مهم اینه که او بالا لاشخوری یا عقاب....
زیباترین وبلاگ
وقتی چترت خداست بگذارباران سرنوشت هرقدرمیخواهد ببارد
بیم موج
مجموعه داستان های من...